Prioritou a zároveň najväčšou odlišnosťou od podobných služieb je moja snaha o čo najväčšiu originalitu a jedinečnosť každej steny.


Mgr. Radoslav Vydra


Exkluzívne úpravy interiérových stien

Prioritou a zároveň najväčšou odlišnosťou od podobných služieb je moja snaha o čo najväčšiu originalitu a jedinečnosť každej steny. Tá má buď vytvárať svojím prevedením dominantu celého interiéru, alebo naopak harmonicky zapadá do koncepcie farieb, materiálov a dizajnu, čím sa stáva dokonalou kulisou pre vyznenie ostatných prvkov Vášho domova.

Na dnešnom trhu je obrovské množstvo farieb a materiálov na kreatívne úpravy stien. Z vlastnej dlhoročnej praxe viem, že výsledný efekt hotového diela závisí predovšetkým od schopnosti s týmito materiálmi pracovať a najmä využiť ich potenciál skutočne kreatívne, nie len ich mechanicky aplikovať na stenu.

A to je zásadná charakteristika mojej tvorby – jedinečnosť a originalita ručnej práce dosahovaná narábaním s hmotou a farbami kombinovanými technikami výtvarno-remeselných postupov.

Samotnej tvorbe však predchádza nemenej dôležitá fáza a to je výber konkrétneho vzoru a farebnosti. Každý interiér je jedinečný, rovnako ako ľudia, ktorí v ňom žijú a tak je pre mňa nesmierne dôležitá vzájomná konzultácia, vďaka ktorej dokážeme nájsť najvhodnejšie riešenie. Pre lepšiu predstavu výsledného efektu je možné vytvoriť vizualizáciu daného priestoru.

Taktiež spolupracujem s množstvom interiérových štúdií, ktoré majú svoju vlastnú koncepciu, do ktorej sa snažím opäť vnášať punc exkluzívnej originality.